0

My cart

Dịch vụ tổng hợp Oligo

Dịch vụ tổng hợp Oligo từ hãng GenScript của Mỹ cho các nhu cầu ứng dụng Sinh học phân tử.

Các oligo tổng hợp ra đều được giám sát trong suốt quá trình và được kiểm soát theo các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt của GenScript. Sản phẩm cuối cùng được xác định bằng khối phổ và độ tinh khiết của nó được phân tích bằng điện di gel mao quản thông lượng cao hoặc HPLC tuỳ theo yêu cầu lựa chọn của Khách hàng.

Khi đặt sản phẩm Oligo của GenScript bạn sẽ luôn nhận được chính xác Nồng độ cuối (final yield guaranteed) theo đúng nhu cầu khi đặt hàng, việc này giúp chủ động hoàn toàn trong việc tính toán và lên các Phương án sử dụng thực tế cho Labs của bạn.

Các sản phẩm Oligo của GenScript được sản xuất tuân theo các tiêu chuẩn ISO9001 & ISO13485. Nhu cầu về Oligo của các bạn sẽ luôn được chúng tôi đáp ứng với thời gian và tốc độ giao hàng nhanh nhất.

X