Tại sao cần bảo dưỡng KingFisher Flex định kỳ?

Cũng giống như tất cả các Thiết bị khác nằm trong Phòng thí nghiệm của các bạn, máy tách chiết tự động KingFisher Flex cũng cần có một chế độ chăm sóc thích hợp để duy trì sự ổn định và bền bỉ. Lý do tại sao, và nên làm như thế nào cho đúng cách, hãy để ATGC chia sẻ!

Read More